Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Hietaharju Anssi, Majoinen Kaija, Asikainen Jarmo & Antila Anni

Hallinnon tukipalvelut kuntakonserneissa

Hallinnon tukipalvelut kuntakonserneissaAjankohtainen esiselvitys talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT:n, hankintojen ja muiden hallinnon tukipalvelujen organisoinnista osana kuntakonsernin johtamisjärjestelmää.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1779
ISBN 978-952-293-421-5
År 2016
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordutvecklingsprojekt, kommunala affärsverk, samkommuner, affärsverk, ekonomiförvaltning, samarbete, bolagisering, verksamhetsmodeller , personaladministration, social- och hälsovårdsreform, landskapsreformen, offentliga affärsverk, ,

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1148 kB