Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommunerI denna allmänna anvisning har det gjorts uppdateringar främst i kapitel 9, som gäller avskrivningar och nedskrivningar. Dessutom har ändringarna i kommunallagen och bokföringslagen beaktats. Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2011. Den nya anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2016.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1783
ISBN 978-952-293-427-7
År 2016
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordbokföring, kommuner, samkommuner, anvisningar, resultaträkning, skatteinkomster, reserveringar, fonder, atatsandelar, avskrivningar, nedskrivning

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 448 kB