Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Mall för grundavtal

Mall för grundavtalGrundavtalsmallen för samkommuner innehåller motiveringar med närmare redogörelser för vilka faktorer det lönar sig att beakta när ett grundavtal utarbetas. Det är meningen att de enskilda samkommunerna ska komplettera bestämmelserna i avtalsmallen.

I Kommunförbundets grundavtalsmall har bestämmelserna om samarbete i kommunallagen från 2015 beaktats.

Suomeksi

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1785
ISBN 978-952-293-425-3
År 2016
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommuner, samkommuner, modeller, samarbete, avtal, avtalsmodeller, kommunalt samarbete, grundavtal

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 156 kB