Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Myllymäki Riitta (red.)

Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunenFörvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.

Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga vars innehåll bestäms i 90 § i kommunallagen (410/2015). Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga är utarbetad ur kommunens synvinkel, men den kan så gott som oförändrad tillämpas också i samkommunerna.

Relaterade produkter

Förvaltningsstadga för kommunen (Publikation)

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1787
ISBN 978-952-293-456-7
År 2016
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordförvaltningsförfarande, instruktioner, modeller, organisation, förvaltningsorgan, val, fullmäktigeledamöter, kommunalförvaltning, beslutsfattande, initiativ, förvaltningsstadgor, koncernstyrning, övervakning, språkliga rättigheter , fullmäktige, mötesförfarande, maktbefogenhet, hushållning, fullmäktigeförsamlingar

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 490 kB