Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperioden

Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperiodenVård- och landskapsreformen framskrider. Den 2 mars 2017 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag till bland annat en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården, en införandelag och en lag om ordnande av räddningsväsendet.

Den här publikationen bygger på regeringens proposition och lagutkast. Avsikten är att ge en samlad bild av sådant som kommunerna kan beakta redan nu och som det är motiverat att förbereda sig för redan under övergångsperioden.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1825
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 942 kB