Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT Kuntatyönantajat

Muutostuki-opas

Muutostuki-opasKT tukee kunta-alaa sote- ja maakuntauudistuksessa, jossa yli 210 000 ihmistä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. Muutostuki-opas antaa kuntien ja kuntayhtymien päättäjille perustiedot ja -neuvot muutoksesta sekä sen edellyttämistä toimista.

KT tukee sote- ja maakuntauudistuksessa kuntia, väliaikaishallintoa, perustettavia maakuntia ja maakuntakonserneihin perustettavia yhtiöitä.

Muutostuki-opas on laadittu toukokuun 2017 tietojen varassa, jolloin sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä suuri lakiesitysten kokonaisuus oli vielä eduskunnan käsittelyssä ja toisen vaiheen maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitys lausuntokierroksella.

Oppaasta otetaan tarpeen mukaan uusia, päivitettyjä painoksia. Sen ovat kirjoittaneet KT:n asiantuntijat. Opas ilmestyi Kuntatyönantaja-lehden 3/2017 liitteenä.

Kunnat, kuntayhtymät ja sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinto voivat tilata maksuttoman painetun oppaan.

Tuote on ladattavissa myös sähköisesti.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2017-001
År 2017