Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sundbäck Liselott

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val?Slutrapport över projektet Integration på svenska vid Kommunförbundet.

Publikationen redogör för den svenska invandrarkoordinatorns arbete vid Kommunförbundet. Koordinatorn har haft som uppgift att främja och utveckla svensk integration i Finland genom samarbete med tvåspråkiga kommuner, tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån och ministerier samt tredje sektorns aktörer.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1841
ISBN 978-952-293-510-6
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordintegrationsfrämjande, svenska, invandrare

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 790 kB