Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Pihlaja Ritva

Medborgarbudget i kommuner och landskap

Medborgarbudget i kommuner och landskapI handboken presenteras olika sätt att tillämpa medborgarbudget. En och samma mall passar inte alla kommuner och landskap. Handboken är samtidigt den första finländska sammanfattningen av vad medborgarbudget innebär i praktiken.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1855
ISBN 978-952-293-524-3
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordinvånare, budgetering, kommuner, landskap, ekonomi, påverkan, valdeltagande, beslutsfattande, kommuninvånare, social- och hälsovårdsreform, landskapsreformen, planering

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek