Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Jäppinen Tuula & Kulju Janika (red.)

Räddarna i vardagen

Räddarna i vardagenKund- och användarorienterad utveckling av närservice tillsammans med kommuninvånarna i Kajanaland

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1863
ISBN 978-952-293-538-0
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordnärservice, hälsovård, samarbete, servicestruktur, kommuninvånare, service design, kundorientering, Kainuu, social- och hälsovårdsreform

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 3200 kB