Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, Hansel, KL-Kuntahankinnat & Kommunförbund

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?

Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid konkurrensutsättning av offentlig upphandling?Lagstiftningen om behandling av personuppgifter (dataskydd) reviderades efter att EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2016. Förordningen blir tillämplig efter en övergångsperiod på två år 25.5.2018.

Syftet med dessa anvisningar är att ge information om dataskyddsfrågor med fokus på organisationer med offentlig upphandling. Ett centralt tema är säkerställandet av att personuppgifter behandlas lagenligt i situationer där en extern partner kommer att behandla uppgifterna utgående från upphandlingskontraktet.

Villkor för behandling av personuppgifter bilaga till handboken på Kommunförbundets webbplats

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1866
År 2017
Nyckelordpersonuppgifter, offentliga upphandlingar, anvisningar, datasekretess, lagstiftning, förordningar

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 2,85 Mt