Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Arbetsgruppen

Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotek

Tillgänglighetsrekommendationer för allmänna bibliotekRekommendationerna har tagits fram av en grupp bestående av aktiva medlemmar i ett flertal projekt finansierade av undervisnings- och kulturministeriet. Var och en av dessa har närmat sig bibliotekstjänsternas tillgänglighet ur sin egen synvinkel och det är resultaten av deras arbete som sammanfattas i denna skrift.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1877
ISBN 978-952-293-548-9
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 389 kB