Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Kommunekonomin mot 2020-talet

Kommunekonomin mot 2020-taletSakkunnigsynpunkter från Kommunalekonomiska enheten

Presentation av publikation

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1898
År 2018
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommuner, ekonomi, statsandelar, reformer, ekonomistyrning, offentlig förvaltning, social- och hälsovårdsreform, landskapsreformen, utmaningar

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 999 kB