Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv

Navigoivat kunnat. Acta nro 270

Navigoivat kunnat. Acta nro 270ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 5. Raportissa tarkastellaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa kuntien näkökulmasta.

Relaterade produkter

Navigoivat kunnat. Acta nro 270 (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 25.00 €
Beställningsnummer 509503
ISBN 978-952-293-589-2
ISSN 1237-8569
År 2018
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordsjälvstyrelse, ledarskap, kommuner, framtid, kommuninvånare, kundorientering, service, evalueringsforskning, beredning, social- och hälsovårdsreform, landskapsreformen, verkställande, realtid