Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Myllymäki Riitta

Valbarhet till landskapsfullmäktige

Valbarhet till landskapsfullmäktigeDet första landskapsvalet förrättas 28.10.2018. Denna promemoria redogör för hur valbarhet till landskapsfullmäktige bestäms i enlighet med förslaget till landskapslag.

Valnämnderna för landskapsvalet granskar de uppställda kandidaternas valbarhet och kandidatuppställningen fastställs 27.9.2018.

Promemorian baserar sig på regeringsproposition 15/2017 rd. Promemorian uppdateras när lagstiftningen om landskapsval har godkänts i riksdagen.

Suomeksi

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1916
År 2018
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordjäv, förtroendevalda, landskap, valbarhet, val, tjänsteinnehavare, kommunalförvaltning, reglering, förtroendeuppdrag, fullmäktige, fullmäktigeförsamlingar, rättspraxis , uttolkning, tjänstemän

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 186 kB