Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Mononen Kirsi

Maakunnan hallintosääntömalli

Maakunnan hallintosääntömalliLuonnos, huhtikuu 2018

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1918
År 2018
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordförvaltningsförfarande, ledarskap, nämnder, affärsverk, landskap, modeller, förvaltningsorgan, befogenhet, samarbete, beslutsfattande, ansvar, lagstiftning, förvaltningsstadgor, övervakning, mötesförfarande, ekonomi, , prövningsrätt

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1805 kB