Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Haapanen Anne, Hyrkkänen Satu ja Korhonen Sirpa

Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit

Julkisten ruokapalvelujen laatukriteeritJulkaisu tehtiin hankkeessa, jossa luotiin elintarvike- ja ruokapalveluhankintoihin sekä kuntien ja sairaanhoitopiirien omalle ruokapalvelutuotannolle laatukriteerit.

Julkaisu on tarkoitettu avuksi julkisen sektorin toimijoille, jotka tuottavat ruokapalvelua ja ostavat elintarvikkeita. Lisäksi julkaisusta hyötyvät ne, jotka kilpailuttavat ruokapalveluja, ateriakuljetuksia ja hankkivat vuokrahenkilöstöä. Julkaisussa käsitellään myös ruokapalvelujen asiakasviestintää eri asiakasryhmille.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1350
ISBN 978-952-5704-09-9
År 2010
Utgivare FCG
Nyckelordkvalitet

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1443 kB