Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommunerTill denna allmänna anvisning har det gjorts ändringar till laghänvisningar samt övriga mindre granskningar.

Den allmänna anvisningen ersätter den motsvarande anvisningen som utgavs år 2006. Den granskade anvisningen tas i bruk från och med räkenskapsperioden 2018.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1927
ISBN 978-952-293-603-5
År 2018
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommuner, samkommuner, anvisningar, finansieringsanalyser, penningflöden

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 187 kB