Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljder

Förtroendevaldas felaktiga och brottsliga förfarande och dess påföljderEn kommunalt förtroendevald kan avstängas från sitt uppdrag på grund av felaktigt eller brottsligt förfarande. I denna publikation har Kommunförbundets jurister sammanställt viktiga frågor som bör beaktas när man bereder och fattar beslut om avstängning.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1935
År 2018
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommunstyrelser, förtroendevalda, ändringssökande, tjänsteansvar, tjänstefel, ansvar, fullmäktigeförsamlingar, tjänstebrott, mutning

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 165 kB