Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Mall för förvaltningsstadga för landskapet

Mall för förvaltningsstadga för landskapetUtkast i april 2018

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1939
År 2018
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelorddokumentförvaltning, förvaltningsförfarande, ledarskap, nämnder, affärsverk, landskap, ekonomi, befogenhet, samarbete, beslutsfattande, ansvar, lagstiftning, övervakning, fullmäktigeförsamlingar, prövningsrätt

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 848 kB