Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Pyykkölä Markku & Vuorensola Maria

Kuinka johtaa elinvoimaa?

Kuinka johtaa elinvoimaa?Viiden kaupungin tapaustutkimus elinvoiman
määrittelystä, organisoinnista ja johtamisesta

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1941
ISBN 978-952-293-611-0
År 2018
Nyckelordvitalitet, offentliga upphandlingar, internationellt samarbete, högskolor, kommunala tjänster, kommuner, markanvändning, strategi, samarbete, boende, kommunalförvaltning, infrastruktur, städer, trafik, Lahtis, Kotka, Lojo, organisationer, , , , ,

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1070 kB