Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Haapalehto Saija

Korruption och etik i kommunen

Korruption och etik i kommunenKorruption och etik i kommunen är en kompakt presentation av begreppet korruption och hur den yttrar sig i kommunsektorn.

Publikationen behandlar kommunens tillsynssystem och presenterar grundvärderingarna i kommunalförvaltningen och de etiska principer som härletts ur dessa värderingar. Publikationen fungerar som en handbok som organisationen kan använda för att utarbeta egna etiska regler.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1962
ISBN 978-952-293-629-5
År 2018
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordjäv, personal, offentliga upphandlingar, kommuner, samkommuner, affärsverk, förtroendevalda, markanvändning, anvisningar, ägarstyrning, valfinansiering, tjänsteinnehavare, jämlikhet, kommunalförvaltning, beslutsfattande, kommunkoncernen, etik, branscher, byggande, övervakning, internkontroll, dotterbolag, korruption, tjänsteutnämningar, politisk verksamhet, samfund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 312 kB