Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Vuorento Reijo, Rainio Henrik & Vaine Jari (toim.)

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteinaJulkaisussa pureudutaan elinvoiman osatekijöihin ensisijaisesti kuntatalouden kautta.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1980
ISBN 978-952-293-638-7
År 2019
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordvitalitet, offentlig service, kommunal ekonomi, kommuner, invandring, sysselsättning, statsandelar, servicestruktur, finansiering, service, socialt kapital, attraktionskraft, näringsstruktur, kommunalskatt, konkurrenskraft

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1808 kB