Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Vuorento Reijo, Rainio Henrik & Vaine Jari (red.)

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonominI den här publikationen går vi in på delfaktorer som påverkar livskraften, i första hand via den kommunala ekonomin.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1991
ISBN 978-952-293-648-6
År 2019
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordoffentlig service, kommunal ekonomi, kommunalskatt, kommuner, invandring, sysselsättning, statsandelar, servicestruktur, finansiering, service, socialt kapital, attraktionskraft, näringsstruktur, konkurrenskraft, livskraft

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1216 kB