Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Meklin, Koski, Pekola-Sjöblom & Airaksinen

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273ARTTU2-tutkimusohjelman loppuraportti

Relaterade produkter

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273 (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 25.00 €
Beställningsnummer 509509
ISBN 978-952-293-651-6
ISSN 1237-8569
År 2019
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelorddemokrati, vitalitet, förvaltningsreform, personal, ledarskap, kommunala tjänster, kommuner, kvalitet, framtid, statsstyrning, servicestruktur, reformer, kommunreform, samhällsstruktur, forskningsprogram, arbetsliv, service, resurser , social- och hälsovårdsreform, ekonomi, personalpolitik,