Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kyösti, Parkkinen, Kolehmainen & Koivisto (toim.)

Reformeista evoluutioon? Acta nro 274

Reformeista evoluutioon? Acta nro 274Alue- ja paikallishallinnon uudistamisen tapa ja tulevaisuus.

Tämä artikkelikokoelma tarjoaa eväitä tuleviin alue- ja paikallishallinnon uudistuksiin kokoamalla Kaupunkikehittämisen prosessit ja maakuntaitsehallinto -hankekokonaisuuden (KAITSE- ja KAITSE-EP -hankepari)keskeisimmät tutkimustulokset ja johtopäätökset hallinnonuudistamisen teeseiksi.

Relaterade produkter

Reformeista evoluutioon? Acta nro 274 (E-bok)

Uppgifter om publikationen

Pris 25.00 €
Beställningsnummer 509510
ISBN 978-952-293-660-8
ISSN 1237-8569
År 2019
Nyckelordregional utveckling, prognostisering, förvaltningsreform, stadsregioner, kommuner, förändring, städer, verksamhetskultur, social- och hälsovårdsreform, landskapsreformen