Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Kommunikation i kriser och exceptionella situationer - handbok för kommunerna

Kommunikation i kriser och exceptionella situationer - handbok för kommunernaKommunförbundets handbok i kriskommunikation för kommunerna har uppdaterats. Handboken har gjorts med tanke på kriser och exceptionella situationer som till exempel coronapandemin.

Coronapandemin har påskyndat utgivningen av handboken.

Handboken för kommunerna kompletteras senare utgående från erfarenheterna från våren 2020. Den färdiga handboken kommer att finnas att ladda ner digitalt i Kommunförbundets bokhandel.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2053
ISBN 978-952-293-708-7
År 2020
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1989 kB