Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Vesterinen Sisko, Koskenranta Ritva, Meisalo Leena

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut vuonna 2001. Kunnallistilasto 3/2003

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut vuonna 2001. Kunnallistilasto 3/2003Tilastotietoja kuntien vanhuspalveluista v.

2001, myös maakunnittain.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1059
ISBN 951-755-864-3
År 2003
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordnärståendevård, hälsocentraler, äldreomsorg

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 708 kB