Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sjöholm Mari

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2003

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2003Tilastotietoja kuntien vanhuspalveluista vuonna 2003.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1100
ISBN 952-213-014-1
År 2005
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordnärståendevård, basservice, äldreomsorg

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 396 kB