Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Mari Sjöholm

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2004

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2004Tilastotietoja kuntien vanhuspalveluista vuonna 2004.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1144
ISBN 952-213-091-5
År 2006
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordspecialsjukvård, närståendevård, äldreomsorg

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 715 kB