Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Olin Robert, Pekola-Sjöblom Marianne, Sjöblom Stefan

Asiakkaat arvioitsijoina. Asiakkaiden tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin vuonna 2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 51. Acta nro 171

Asiakkaat arvioitsijoina. Asiakkaiden tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin vuonna 2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 51. Acta nro 171Raportissa kuvataan kunnallisten palvelujen käyttäjien näkemyksiä käyttämistään palveluista KuntaSuomi 2004 -kunnissa loppuvuonna 2003.

Käyttäjäkyselyt on kohdistettu lasten päiväkoteihin, yläasteille, lukioille, vanhainkoteihin sekä kotihoitoon - toimintoihin, jotka edustavat tutkimusohjelmaan kuuluvien työyhteisötutkimuksen ja yksikkökustannustutkimuksen keskeisimpiä, ja käyttäjämielessä selkeimpiä palvelukokonaisuuksia. Kyselyihin vastasi kaikkiaan runsaat 6 700 palvelun käyttäjää yhteensä 131 työyksiköstä.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1220
ISBN 978-952-213-258-1
År 2004
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordutvärdering, kommunala tjänster

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1371 kB