Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärd

Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärdRegeringsprogrammet har fått en allt mer accentuerad betydelse vid bestämmandet av de politiska riktlinjerna under regeringsperioden. I regeringsprogrammet beskrivs också den kommunalpolitik regeringen kommer att driva. I denna publikation presenteras Kommunförbundets primära mål för kommunalförvaltningen inför den debatt som kommer att föras före riksdagsvalet 2011 och vid beredningen av regeringsprogrammet efter valet.

Språkversioner

Suomen Kuntaliiton tavoitteet eduskunnan vaalikaudelle 2011-2015. Toimivat kunnat suomalaisten hyvinvoinnin turva

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1415
ISBN 978-952-213-747-0
År 2010
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordregeringsprogram, välfärd, kommuner

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 320 kB