Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Uppgifter om kommunstyrelser och kommundirektörer i Fastlandsfinland 2009-2012

Uppgifter om kommunstyrelser och kommundirektörer i Fastlandsfinland 2009-2012Denna publikation beskriver kommunstyrelserna i Fastlandsfi nland och styrelseledamöterna under mandatperioden 2009-2012. Uppgifterna gäller i huvudsak år 2009 och baserar sig i första hand på de uppgifter kommunerna lämnat till Kommunförbundet. Uppgifterna om kommundirektörernas personliga egenskaper och löner har tagits ur Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
År 2011
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommunstyrelser, kommundirektörer, statistik

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 116 kB