Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Kommunala nämnder i Fastfinland 2009-2012

Kommunala nämnder i Fastfinland 2009-2012Denna publikation beskriver de kommunala nämnderna med ledamöter i Fastlandsfinland
under fullmäktiges mandattid 2009-2012. Uppgifterna gäller i huvudsak 2009 och baserar sig på de uppgifter kommunerna lämnat till Kommunförbundet.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
År 2011
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordnämnder, statistik

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 160 kB