Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Salenius Maria, Sallinen Sini

Kommunen tryggar invånarnas välfärd

Kommunen tryggar invånarnas välfärdEn komprimerad handbok om kommunens verksamhet och tjänster samt finansieringen av dem. I publikationen beskrivs kommunens roll när det gäller att trygga invånarnas vardag och tillhandahålla service, liksom också grunderna för finansieringen av den. Publikationen vänder sig särskilt till de politiska beslutsfattarna och den professionella ledningen i kommunerna.

Publikationen ingår i serien Kommunerna i omvandling inom Finlands Kommunförbunds program Ny kommun 2017. Publikationsserien är avsedd att stödja handlingsmodeller och utvecklingsvägar för en livskraftig kommun och en levande självstyrelse. Den kommunala servicen och en god livsmiljö kan tryggas på ett hållbart sätt i hela landet genom koncept och innovationer som lämpar sig för kommunernas allt mer differentierade omvärld.

Relaterade produkter

Perspektiv på den kommunala självstyrelsen

Kommunalt arbete och produktivitet

Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingen

Sammanslagningsutredningar i kommunerna - förutsättningar, organisation och process

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1510
ISBN 978-952-213-951-1
År 2012
Utgivare Finlands Kommunförbund

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 707 kB