Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Nislin Mikko (red.)

ABC för bildningsväsendet

ABC för bildningsväsendetBoken är en aktuell översikt över de viktigaste kommunala undervisnings- och kulturtjänsterna.

I boken behandlas kommunens ansvar för tillhandahållandet av tjänster, sektoriella skyldigheter och rättigheter, lagstiftning kring produktionen av undervisnings-, kultur-, idrotts- och ungdomstjänster, finansiering och centrala utvecklingsobjekt de närmaste åren.

Språkversioner

Aakkoset sivistystoimeen

Uppgifter om publikationen

Pris 20.00 €
Beställningsnummer 509422
ISBN 978-952-213-968-9
År 2012
Utgivare Finlands Kommunförbund