Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Botska Maaret

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationerPublikationen omfattar följande fem delområden:
- Allmän förvaltning
- Ekonomiförvaltning
- Personal och förtroendevalda
- Materialfunktionen/logistik, bespisning, textil- och klädvårdnad
- Fastighets- och byggfunktionen

Språkversioner

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Yleishallinto 1

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1535
ISBN 978-952-293-018-7
År 2002
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordarkiv

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1412 kB