Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Närservicen förnyas. Strukturreform för kommuninvånarnas bästa

Närservicen förnyas. Strukturreform för kommuninvånarnas bästaHandboken presenterar lyckade metoder att förnya närservicen.

I de nya servicemodellerna överskrids de traditionella förvaltningsgränserna eller tillhandahålls service i samarbete med andra serviceproducenter. Kommunerna kan också köpa tjänster av företag och andra organisationer. Den nya tekniken erbjuder möjligheter för nya tjänster, och det gör även samservicemodellen. Genom utveckling av personalkompetensen och en ny arbetsfördelning kan arbetshälsan ökas och resultaten förbättras.

Språkversioner

Uudistuvat lähipalvelut - kuntalaisen Paras

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1298
ISBN 978-952-213-485-1
År 2009
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordkommun- och servicestrukturreformen, närservice

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1259 kB