Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sjöholm Mari

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2007

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2007Tilastotietoja kuntien vanhuspalveluista vuonna 2007.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1304
ISBN 978-952-213-460-8
År 2009
Utgivare Suomen Kuntaliitto

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 911 kB