Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Luukkonen Henna, Innala Tuulia, Nurmikolu Marko

Utarbetande av avfallshanteringsföreskrifter

Utarbetande av avfallshanteringsföreskrifterHandbok om kommunala avfallshanteringsföreskrifter för beredare och beslutsfattare

Språkversioner

Jätehuoltomääräysten laatiminen

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1640
ISBN 978-952-293-239-6
År 2014
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordavfallshantering, kommuner, anvisningar, nedskräpning, farliga ämnen, bestämmelser, avfallssortering, kompostering, avfallsförbränning

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 931 kB