Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sivistyksen suunta 2025 - Riktlinjer för bildningen 2025

Sivistyksen suunta 2025 - Riktlinjer för bildningen 2025Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Kommunförbundets bildningspolitiska program

Asiakirjassa linjataan Kuntaliiton keskeisiä tavoitteita koulutus- ja kulttuuripolitiikassa vuoteen 2025.

Sivistyspoliittinen ohjelma Sivistyksen suunta on valmisteltu Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä. Kirjoittajina ovat Kuntaliiton opetus- ja kulttuuripalvelujen erityisasiantuntijat. Kuntaliiton hallitus on 4.12.2014 hyväksynyt politiikkaohjelman.

Julkaisu ilmestynyt myös pdf-muodossa.

Uppgifter om publikationen

Pris 15.00 €
Beställningsnummer 509470
ISBN 978-952-293-264-8
År 2015
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordvuxenutbildning, yrkesinriktad utbildning, yrkeshögskolor, livslångt lärande, specialungdomsarbete, förskoleundervisning, medborgarinstitut, biblioteksservice, utbildningspolitik, motionstjänster, gymnasiet, ungdomsarbete, fritt bildningsarbete, småbarnsfostran, kulturtjänster