Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Finlands Kommunförbund

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovårdenAv det välfärdspolitiska programmet framgår Kommunförbundets vision om hur kommunernas och kommuninvånarnas roll och ställning ser ut år 2025 inom social- och hälsovården, och också på ett bredare plan när det gäller att upprätthålla och främja välfärd och hälsa.

Kommunförbundets välfärdspolitiska program – Nya riktlinjer för social- och hälsovården – har utarbetats vid Kommunförbundets enhet för social- och hälsovård. Kommunförbundets styrelse godkände det välfärdspolitiska programmet 23.4.2015.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1681
ISBN 978-952-293-300-3
År 2015
Utgivare Finlands Kommunförbund
NyckelordFinlands Kommunförbund, hälsofrämjande, social- och hälsovård, informationssystem, servicestruktur, välfärdspolitik, program, visioner

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 575 kB