Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Aronen Kauko

Svensk stadspolitik

Svensk stadspolitikGranskning enligt innehållet i Sören Häggroths
rapport Svensk Storstadspolitik

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1697
ISBN 978-952-293-314-0
År 2015
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordbostadspolitik, kollektivtrafik, kommunal ekonomi, trafikleder, stora städer, stadspolitik, Finland, finansiering, kommunala utjämningssystemet, infrastrukturbygge, segregation, social hållbarhet, Sverige

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 881 kB