Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Seinelä, Lehto, Vanttaja, Lehmus & Valvanne

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessaIkääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 5.

Tehostetun palveluasumisen osuus ympärivuorokautisista palveluista on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt ja asumisyksiköiden asukaskunta muuttunut: useimmat asukkaista ovat monisairaita ja heidän toimintakykynsä on heikentynyt.
Julkaisussa kuvataan Tampereella tehtyä kehitystyötä. Tampereella kehittämisen kohteena on ollut asukkaiden asumispalveluyksikössään saaman hoidon parantaminen ja tarpeettomien siirtojen vähentäminen. Kirjoitus perustuu Tampereen asumispalveluiden kehittäjäylilääkärin Lauri Seinelän näkemyksiin ja kokemuksiin muutoksesta ja sen johtamisesta sekä Tampereen yliopiston geriatrian oppialan tutkimuskokonaisuudessa ”Geriatrisen palvelujärjestelmän laatu ja toimivuus” tehtyihin tutkimuksiin, joissa on selvitetty kehittämisen tavoitteiden toteutumista.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1710
ISBN 978-952-293-334-8
ISSN 2342-3757
År 2015
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordinvånare, boendeservice, utveckling, äldreomsorg, servicestruktur, Tammerfors

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 512 kB