Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Mikkola Ilkka

Kansa, kirjastot ja katkoshetki. Lähikirjastojen lakkautuksia vastustavien mielipidekirjoitusten diskurssianalyyttistä tarkastelua. Acta nro 188

Kansa, kirjastot ja katkoshetki. Lähikirjastojen lakkautuksia vastustavien mielipidekirjoitusten diskurssianalyyttistä tarkastelua. Acta nro 188Suomalaista kirjastoverkkoa on 1990-luvun alusta alkaen harvennettu merkittävästi. Lähes aina tämä on herättänyt voimakasta vastustusta ja synnyttänyt aktiivisia, joskus pitkäikäisiäkin kansalaisliikkeitä. Kirjastojen puolustamisessa ei ole kyse ainoastaan yksittäisistä kirjastoista, vaan myös laajemmista merkityksistä, joita suomalaiseen kirjastolaitokseen liitetään.

Tutkimuksessa näitä kirjastoille annettuja merkityksiä avataan tarkastelemalla lakkautuksia vastustavia mielipidekirjoituksia eri aikoina ja eri paikkakunnilla. Millaisia toistuvia tulkintoja lähikirjastoista ja niiden merkityksestä nousee esiin? Miten näitä tulkintoja tuotetaan?

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1318
ISBN 978-952-213-517-9
År 2006
Utgivare Suomen Kuntaliitto

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 349 kB