Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Halonen Aila

Ympäristöterveys ja yhdyskunnat

Ympäristöterveys ja yhdyskunnatOpas on laadittu kuntien maankäytön suunnittelun, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaisten ja päätöksentekijöiden käyttöön.

Yhteistyöllä sujuvoitetaan päätösten valmistelutyötä ja turvataan eri näkemysten huomioiminen. Oppaan keskeinen asia on alueidenkäyttö ja miten ympäristöterveys voidaan huomioida päätöksenteossa.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1731
ISBN 978-952-293-365-2
År 2016
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordutvärdering, planläggning, kommuner, tillstånd, markdispositionsplanering, översvämningar, miljötillstånd, miljöhälsovård, strategisk planering, effekter, miljö och hälsa, livsmiljö, hälsoeffekter, byggande, hälsorisker, riskbedömning, luftkvalitet, luft, orenhet, inneluft, vatten

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1270 kB