Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Mikkonen Krista & Nieminen Ville

Yhteisöllinen innovointi: uutta luova yhteistyömalli

Yhteisöllinen innovointi: uutta luova yhteistyömalliTämän oppaan tarkoitus on tutustuttaa lukija
yhteistyömalliin, jonka avulla eri tahot voivat lähteä kehittämään työtään ja palveluitaan kevyesti ja ketterästi. Vapaasti saatavilla olevan materiaalin toivotaan innostavan kehityshankkeiden käynnistämistä ja tukevan niiden laadukasta toteutusta.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1830-flash
År 2017
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordsamarbete, innovationsverksamhet, sammanhållning, verksamhetsmodeller , handledningar, erfarenheter, verkstäder

Länk till tjänsten

Öppna länk till extern tjänst