Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Sjöholm Mari

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2008

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2008Tilastotietoja kuntien vanhuspalveluista vuonna 2008.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1336
ISBN 978-952-213-563-6
År 2010
Utgivare Suomen Kuntaliitto
Nyckelordspecialsjukvård, hälsocentraler, äldreomsorg

Länk till tjänsten