Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Handbok om förändringsstöd

Handbok om förändringsstödKT stöder kommunsektorn i vård- och landskapsreformen, där över 210 000 anställda övergår i landskapens tjänst. Handboken Förändringsstöd ger kommunernas och samkommunernas beslutsfattare grundläggande information och råd om förändringen och de åtgärder den förutsätter.

I vård- och landskapsreformen stöder KT kommunerna, den temporära förvaltningen, de nya landskapen och bolag som grundas i landskapskoncernerna.

Handboken har skrivits utgående från läget i maj 2017, då det stora lagpaketet om vård- och landskapsreformen ännu höll på att behandlas i riksdagen och regeringspropositionen om det andra skedet av landskapsreformen hade skickats på remiss.

Vid behov kommer nya uppdaterade upplagor av handboken att ges ut. Författarna är sakkunniga vid KT Kommunarbetsgivarna. Handboken har utkommit som bilaga till tidskriften Kuntatyönantaja 3/2017.

Handboken kan beställas avgiftsfritt av kommunerna, samkommunerna och den temporära förvaltningen i vård- och landskapsreformen.

Du kan också ladda ner produkten elektroniskt.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2017-001-2
År 2017
Utgivare KT Kommunarbetsgivarana