Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommunerAnvisningen tillämpas på upprättande av bokslut för kommuner från och med räkenskapsperioden 2017.

Med kommun avses nedan i anvisningen även samkommun om inget annat sägs. Kommunens bokslutskalkyler omfattar även affärsverk.

Anvisningen behandlar det lagstadgade innehållet i bokslutet och den ersätter Kommunsektionens tidigare anvisning med samma namn som gavs ut år 2013.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 1864
ISBN 978-952-293-539-7
År 2017
Utgivare Finlands Kommunförbund
Nyckelordbokföring, koncerner, kommunal ekonomi, kommuner, samkommuner, bokslut, koncernbokföring, verksamhetsberättelser

Länk till tjänsten

Ladda filen i PDF-format, storlek 1123 kB