Kuntaliiton verkkokauppa | Kommunförbundets nätbokhandel

KT Kuntatyönantajat

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2018

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2018Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2017.

Medellönen i kommunsektorn var 3 146 euro i månaden. Kommunerna och samkommunerna hade totalt 419 000 anställda.

Du kan också ladda ner produkten elektroniskt.

Uppgifter om publikationen

Pris 0.00 €
Beställningsnummer 2018-005-2
År 2018
Utgivare KT Kommunarbetsgivarna